VCA  Advies en Begeleiding

 Meerlanden Civiel BV adviseert en begeleidt al jarenlang bedrijven in de wegenbouw en metaal bij het halen van een VCA certificaat. Het maakt niet uit of het gaat om VCA*, VCA** Wij zorgen er voor dat uw bedrijf aan alle VCA eisen voldoet én dat de certificatie vloeiend verloopt. Zodat u snel in het bezit bent van uw VCA certificaat.

U kunt tijdens het gehele certificeringstraject op onze ondersteuning rekenen. Van begin tot eind. Eerst stellen wij vast welk certificatieniveau voor u van toepassing is en in hoeverre u al aan de VCA eisen voldoet. Aan de hand daarvan gaan wij aan de slag. Onze adviseurs helpen u met:

 

• vertalen VCA-norm naar uw organisatie

• VCA training en voorlichting medewerkers

• risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

• opstellen VCA handboek met procesbeschrijvingen, protocollen en procedures

• vaststellen doelen en implementatie VCA normen

• interne audit voorafgaand aan daadwerkelijke VCA certificering

• communicatie met certificerende instantie

• bijwonen certificeringsaudit voor VCA certificaat

 

Hulp nodig bij uw VCA certificering?

Profiteer van onze jarenlange ervaring met begeleiding van VCA certificeringen en schakel vandaag nog de hulp van ons adviesbureau in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.