Projectvoorbereiding

Unknown.jpegTijdens de voorbereidingsfase van civieltechnische projecten worden afspraken bij voorkeur contractueel vastgelegd. Contracten op basis van een traditioneel samenwerkingsconcept (RAW) of op basis van een geïntegreerd samenwerkingsconcept zoals bouwteam, raamcontract, design & construct en turnkey.

Wij hebben veel kennis van de verschillende contractvormen en kunnen u hierover adviseren. Meerlanden Civiel BV kijkt verder dan het vormgeven van de gestelde randvoorwaarden. Wij kruipen in de huid van zowel onze opdrachtgevers als de toekomstige gebruikers van een gebied. De combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring op het gebied van bestekregelgeving levert een bestek op dat een goed uitgangspunt is voor zowel de aanbestedingsfase als de uitvoeringsfase.

Desgewenst verzorgen wij de aanbesteding van projecten, zowel voor de aannemer dan wel de opdrachtgever. Het hele traject, de plaatsing van advertenties (dagblad en aanbestedingskalender), de uitnodiging van aannemer(s), het houden van inlichtingen, het aanbesteden, opstellen van proces verbaal van aanbesteding, het geven van een gunningadvies en het verstrekken van de opdracht kunnen wij voor u uitvoeren. Daarnaast is Meerlanden Civiel BV sterk in het calculeren (begroten) van bestekken, zowel de traditionele RAW systemathiek dan wel de DNG contracten.